Valtuustoaloitteet 25.1.2021

Ryhmästämme jätettiin kaksi valtuustoaloitetta maanantain valtuustossa.

Selvitys harrastuskoordinaattoritoiminnan käynnistämisestä Pirkkalassa

Jyväskylän kaupunki on pilotoinut harrastuskoordinaattoritoimintaa vuonna 2020. Keskitetyllä koordinoinnilla on haluttu parantaa tiedonkulkua, syventää toimijoiden välistä yhteistyötä ja varmistaa harrastustoiminnan tuottajien sekä kohderyhmän osallisuus harrastustoiminnan kehittämisessä. Tärkeänä osa‐alueena ovat olleet tukimuodot, joilla voidaan varmistaa yhdenvertainen harrastamisen mahdollisuus.

Lisää tietoa Jyväskylän mallista: https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020‐08‐12_jyvaskylan‐ harrastuskoordinaattori‐valtakunnallinen‐harvinaisuus

Harrastaminen lisää ihmisten hyvinvointia, ja niinpä sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Pirkkalassa tehdään selvitys harrastuskoordinaattorin toimen perustamiseksi tai selvitetään mahdollisuutta koordinaattorin tehtävien suorittamisesta työjärjestelyiden kautta.

Pirkkalassa 25.1.2021 Eeva Uskali

Henkilöstölle mahdollisuus valita kulttuurietu, tuen korottamista harkittava

Kunnan henkilöstön fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Erityisen merkittäväksi se nousee, ja on noussut, nyt poikkeuksellisen koronatilanteen takia. Jaksaminen on monin paikoin ollut äärirajoilla ja vaikutukset ovat koskettaneet kaikkia. Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen on kunnassa käytössä liikuntaetu liikunnan harrastamisen tukemiseen, mutta myös kulttuurin harrastaminen lisää hyvinvointia ja tukee jaksamista.

Näistä syistä Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että hyvinvoinnin käyttöön lisätään liikuntaedun lisäksi mahdollisuus käyttää myös kulttuuripalveluita, eli valita voisi myös kulttuuriedun.

Lisäksi esitämme, että tänä poikkeuksellisena epidemia‐aikana harkittaisiin tuen korottamista vuodelle 2021.

Pirkkalassa 25.1.2021 Tuomas Hoffrén