Valtuustoaloite 15.2.2021

Eilisessä valtuustossa jätimme seuraavan aloitteen. Aloite oli valtuutettujen mielestä varmastikin mielenkiintoinen, sillä siitä ehdotettiin jopa käytävän lähetekeskustelu, jollaista ei ole aikaisemmin aloitteiden osalta käytykään. Valtuusto kuitenkin päätyi äänestyksen jälkeen lähettämään aloitteen suoraan valmisteluun, ilman lähetekeskustelua.

Pirkkalan liittyminen ”Syrjinnästä vapaa alue” – kampanjaan ja Pride-liputus Pirkkalassa.

Suomen perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Yhdenvertaisuussäännöstä täydentää perustuslaissa oleva syrjintäkielto. Sen mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Valitettavana suuntauksena tällä hetkellä arvot kovenevat ja vastakkainasettelu nostaa vahvasti päätään. Silläpä ihmisten syrjimättömyys ja tasa-arvo eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan niitä pitää puolustaa joka päivä, joka hetki.

Oikeusministeriö ylläpitää tietopankkia yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä omalla internetsivustollaan www.yhdenvertaisuus.fi. Sivustolla on käynnissä kampanja: Syrjinnästä vapaa alue. Tässä lainaus suoraan kyseiseltä sivustolta:

”Kampanja on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen tiedotuskampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt tuovat julki sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista.

Julistautuminen on myös merkki työntekijöille, työnhakijoille ja asiakkaille siitä, että organisaatio toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Kampanja haastaa organisaatioita ja työyhteisöjä julistautumaan syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Haasteen voi tehdä kuka tahansa. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuva organisaatio täyttää julistautumislomakkeen internetissä ja saa sitä vastaan Syrjinnästä vapaa alue -merkin, joka tulee laittaa näkyvälle paikalle organisaation tiloissa (esimerkiksi kahvihuone, tehdashalli, nuorisotalon tai koulun aula, liikuntapaikan seinät tai nettisivu jne.). Kampanjan idea on tehdä sitoutuminen yhdenvertaisuuteen näkyväksi sillä syrjinnän vastaiset ohjeet ja strategiat jäävät liian usein kirjahyllyjen ja työpöytien paperikasojen uumeniin.”

Pirkkalasta mukaan on ilmoittautunut ainoastaan Pirkkalan Työpaja.

Yhä useammat kaupungit, viranomaiset, yritykset ja muut toimijat osallistuvat vuosittain Pride-juhlintaan ja muistuttavat sekä tukevat omassa toiminnassaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja jokaiselle meistä kuuluvista jakamattomista ihmisoikeuksista.

Esitämme valtuustoaloitteena,

· että Pirkkalan kunta julistautuu ja sitoutuu toimiin Syrjinnästä vapaaksi alueeksi – kampanjan mukaisesti.

· että myös Pirkkalan kunta juhlistaa ihmisoikeuksia ja Pride-liikettä liputtamalla Helsinki Pride -viikolla sateenkaaren väreissä.

· Lisäksi esitämme, että kyseisellä viikolla järjestetään ihmisoikeusteemaan liittyvää ohjelmaa, esimerkiksi luentoja, konsertteja ja keskustelutilaisuuksia.

Pirkkalassa 15.2.2021

Eeva Uskali