VALTUUSTO 7.12.2020 RYHMÄPUHEENVUORO

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kuuntelijat

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen Pirkkalassa ja koko Suomessa. Tänä vuonna koko maailma on kamppaillut samaa tautia vastaan. Korona on aiheuttanut inhimillisiä kärsimyksiä sairastuneille ja heidän läheisilleen ja lisäksi sillä on laajemmat vaikutukset tulonmenetysten ja sosiaalisten ongelmien myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raportin mukaan koronaepidemialla on ollut huomattavat vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Se on lisännyt eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat pääosin kuntien vastuulla.

Kuntatalous on heikentynyt ja Pirkkalankin verotulot ovat pienentyneet pandemian takia. Koronapandemia koettelee taloutta kaikissa maissa. Rokotteen tuoma laumasuoja tuskin ehtii vaikuttamaan riittävästi vielä ensi vuonna. Sittenkin, kun korona on saatu hallintaan, vaikuttaa pandemian seuraukset talouteen. Koronapandemian vaikutukset lasten hyvinvointiin on korjattava esimerkiksi tukemalla koululaisten oppimista lisäopetuksella ja kiinnitettävä erityistä huomiota eriarvoisuuden torjuntaan. Lisäksi pandemian aikana kasvaneita terveydenhuollon jonoja on tarve purkaa pandemian helpottaessa.

Kuntatalous oli haasteellinen jo ennen pandemiaa ja kustannusten hillitsemiseksi Pirkkalassa aloitettiin talousohjelma, jonka toimenpiteitä on sisällytetty tähän talousarvioon. Erityisesti hyvinvointilautakunnassa oli tiukkoja keskusteluja, kun kunnan menoja käytiin yhteistyössä tarkasti läpi ja pohdittiin, miten säästöjä voidaan toteuttaa siten, että jatkossakin olisi mahdollista tarjota hyviä palveluja kuntalaisille. Nykyinen hallitusohjelma tuo merkittäviä parannuksia mm. lasten ja nuorten palveluihin. Näitä parannuksia on ryhmämme aikaisempina vuosina ajanut Pirkkalaan. Kuntalaisten hyvinvointi on tärkeä asia ja hyvät ennaltaehkäisevät palvelut ovat paras tapa ehkäistä suurempia ongelmia ja siten myös suurempia kustannuksia tulevaisuudessa.

Investoinnit ovat merkittävä satsaus Pirkkalan tulevaisuuteen. Isoimmat investoinnit ensi vuoden talousarviossa ovat Kirkonkylän koulun laajennus ja peruskorjaus sekä Soljan lastentalo. Tuloksen painavat tappiolle investoinneista syntyvät poistot ja koulukeskuksen rakentamiseen liittyvät nykyisten koulukiinteistöjen purkamisesta aiheutuvat kertaluonteiset poistot.

Kuitenkin vallitseviin olosuhteisiin nähden talousarvion käyttötalous on kunnossa, kun vuosikate on 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta investoinnit vievät tilikauden 10 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Tiukassakin taloustilanteessa talousarvio on meidän valtuutettujen tärkein mahdollisuutemme vaikuttaa siihen, minkälaisen tulevaisuuden Pirkkalan me haluamme. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline. Katsomme, että talousarvio tukee kunnan strategiaa ja hyväksymme talousarvion.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia valtuutettuja, luottamushenkilöitä ja virkamiehiä kuluneesta vuodesta ja tehdystä yhteistyöstä. Toivotan kaikille myös turvallista joulunaikaa.

Janika Lanne

sos.dem. valtuustoryhmän puheenjohtaja