Mielipide Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnokseen

Ajankohtaista,Etusivu

Pirkkalan sos.dem. Ty Toivo ry on kokouksessaan käsitellyt Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnosta ja päättänyt esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta.

Kaava on suunniteltu liian suurelle asukasmäärälle. Mielestämme kaavan on pysyttävä noin 2.500 asukkaalle mitoitettuna siten, että Toivion koulun eteläpuolelle suunniteltu kokoojakatu voidaan poistaa kaavaluonnoksesta. 15.000 asukkaan jättikaava virkistysalueelle ei ole kestävän kehityksen mukainen, eikä vastaa Pirkkalan strategiaa keskittää korkean tehokkuuden kerrostalorakentaminen joukkoliikenneväylän eli Naistenmatkantien varteen. Tämän lisäksi kunnan kantokyky ei kestä näin suurta asukasmäärän lisäystä, koska Pirkkala kaavoittaa myös muita asuinalueita. Strateginen yleiskaava tulee myös tehdä ennen osayleiskaavaa ja tarkoituksenmukaista on keskittää kerrostaloasutusta Suupan kuntakeskukseen sen elinvoiman ja houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Toivion metsäalue on maakuntakaavassa seudullista virkistysaluetta ja se tulisi säilyttää yhtenäisenä eikä kaavoittaa asutusta sen keskelle. Koulun taakse, pohjoispuolelle, suunniteltu kokoojakatu tuhoaa kolmasosan luontoalueesta ja estää suoran yhteyden metsään Toivion luontokoulun oppilailta ja kunnan asukkailta. Luonnon monimuotoisuus ja metsän virkistysvaikutus tuhoutuvat kaavaehdotuksen asutuskeskittymien alle. Vanhan ja uuden Toivion välille jäävät pohjois- eteläsuuntaiset viherkaistat on piirretty liian kapeiksi ja metsäyhteys Taaporinvuoren alueeseen katkeaa. Rakennettu puisto ei korvaa luonnontilaista metsäpuistoa polkuineen.

Maakuntakaavan mukaisesti asutusta tulisi kaavoittaa nykyisen Toivion länsipuolelle ja Sääksjärven Lempäälän puoleisen taajaman jatkeeksi. Uusi alue tulisi liittää olemassa olevaan katuverkkoon Linnakalliontien kautta, jonka kautta myös joukkoliikenne kulkee. Vanhan puolen joukkoliikenneväylänä toimii Ruotutie.

Lentomelualue tulisi ottaa paremmin huomioon kaavoituksessa ja asutusalue tulee poistaa. Seutukunnan pyrkimys lentokentän laajentamiseen ja liikenteen lisäämiseen eivät tulevaisuudessa tule vaikuttamaan aluetta pienentävästi.

Kaavaehdotuksessa virkistys- ja ulkoilualueita on mm. Sääksjärven rannassa kaavoitettu yksityisten maille. Pirkkalan maapolitiikan mukaan kunta kaavoittaa omille mailleen. Kaikki yksityisten maille tehdyt kaavoitukset tulee poistaa kaavaluonnoksesta.

Pärrinmaan teollisuusalue tulee poistaa kaavaluonnoksesta ja muuttaa se virkistysalueeksi. Toivioon jäävä iso yhtenäinen virkistysalue sijaitsee seutukunnallisesti oivallisessa paikassa ja sen saavutettavuus on hyvä. Alue mahdollistaa laajan latuverkon talvella ja sitä on mahdollisuus hyödyntää talviurheilukeskuksena. Kesällä iso yhtenäinen metsäalue vaihtelevine pinnanmuotoineen soveltuu hyvin mm. suunnistukseen. Mikäli yhtenäiskoulu rakennetaan Toivion alueelle sen tulisi sijoittua metsän reunaan, Kaitalantien varteen, jotta sitä on mahdollista käyttää tapahtumakeskuksena.

Pirkkalan matkailun ja kestävän kehityksen kannalta kunnan säilyminen mahdollisimman monipuolisena niin luonto-olosuhteiltaan kuin asuinalueiltaan on pelkästään etu. Toivion alueelle ei tarvita toista aluekeskusta liiketiloineen. Partolan suuri liikekeskus on riittävän lähellä asukkaiden tarpeisiin.

Pirkkalan sos.dem. Ty Toivo ry

Kirsti Turkia, puheenjohtaja

Kuva: Teemu Turkia, ilmakuva Toiviosta 2017